Cách viết quảng cáo, Viết quảng cáo hay, ấn tượng, hấp dẫn

Trong chiến lược kinh doanh trực tuyến – marketing online , thông điệp quảng cáo đóng vai trò rất quan trọng xác định tỷ lệ người xem. VD: đối với email marketing thì tựa email là quan trọng, đối với banner quảng cáo thì thông điệp trên banner là rất quan trọng.